Паула
Хозяйка своей Судьбы
Оказывается, сериал закончился. А я и не знала. Залезла на ютуб.. и вот внезапно.
Я оставлю здесь эту сцену для себя.
Видео с английскими субтитрами для тех, кому тоже интересно. Но мне перевод не слишком нравится. Не передает.
Поэтому стих я тоже оставлю здесь для себя.

И - нет, сама не знаю, почему так горько плачется каждый раз.


Mesim, amberim, varim, sevgilim, parlak ayim,
Celis-i halvetim, varım, habibim mah-ı tâbanım
Enisim, mahremim, varım, güzeller şahı sultanım
Hayatım, hasılım,ömrüm, şarab-ı kevserim, adnim Baharım, behçetim, rüzum, nigarım verd-i handanım
Neşatım, işretim, bezmim, çerağım, neyyirim, şemim Turuncu u nar u narencim, benim şem’-i şebistanım
Nebatım, sükkerim, genc,m, cihan içinde birencim Azizim, Yusuf’um varım, gönül Mısr’ındaki hanım, Stanbulum, Karaman’ım,
diyar-ı milket-i Rum’um, Bedahşan’ım ve Kıpçağım ve Bağdad’ım, Horasanım, Saçı мarım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım
Ölürsem boynuna kanım, meded he na-müsülmanım
Kapında çünki meddahım, seni medh ederim daim
Yürek pür gam, gözüm pür nem, Muhibbi’yim hoş halim!